CZ  |  EN

Znalecký posudek, posudek o ceně nemovitosti

Znalecký posudek je třeba nechat zpracovat:
 • při převodu nemovitého majetku, tedy při jeho prodeji, darování a dědění
 • při soudním sporu o nemovitost, při vyrovnání SJM (společného jmění manželů) a restitucích
 • při exekuci, konkurzu a vyrovnání, při vypořádání pohledávek věřitelů
 • při dražbě nemovitosti
 • při vložení nemovitosti do majetku obchodní společnosti

Máte-li zájem o zpracování znaleckého posudku, jste zde správně

Provozovatel portálu www.odhadonline.cz je znalecká kancelář XP invest s.r.o. se širokou působností po celé České republice.

Jsme schopni pro vás zpracovat znalecký posudek na jakoukoliv nemovitost, který můžete následně použít při jednání s úřady České republiky, bankami, pro vlastní potřebu (určení obvyklé ceny) a v dalších situacích. Naše práce je rychlá a kvalitní, za přijatelnou cenu.

Zde si můžete nechat spočítat cenu ZNALECKÉHO posudku

Znalecká kancelář XP invest

Zákonné předpisy vyžadují  pro určité účely vyhotovení znaleckého posudku, který zpracoval soudní znalec nebo znalecká kancelář.
Pokud je pro vás obstarání takového posudku nutností, rádi bychom vám pozitivním přístupem, rychlostí a příznivými finančními podmínkami byli v tomto ohledu nápomocni.

Znalecké posudky o ceně nemovitostí jsou naší hlavní náplní.

Posudky se zpracovávají podle zákona o oceňování majetku.  Nejčastěji určujeme cenu administrativní (vyhláškovou) nebo cenu obvyklou (tržní). Povinnost zhotovit znalecký posudek je  zakotvena v legislativě - Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a dále daňovými a účetními předpisy.

Náležitosti znaleckého posudku, potřebné podklady, cena posudku

Pro zpracování znaleckého posudku je třeba dodat potřebné podklady, nejčastěji výpis z listu vlastnictví, smlouvu o nabytí nemovitosti nebo kolaudační rozhodnutí. Následně proběhne místní šetření, kdy znalec posoudí  danou nemovitost. Na podkladě dodaných podkladů, místního šetření a případně dalších informací pro vás zhotovíme znalecký posudek.

Je dobré, abyste k odhadu připravili tyto dokumenty:

 • List vlastnictví nemovitosti
 • Snímek katastrální mapy
 • Projektovou dokumentaci k nemovitosti
 • Stavební povolení, ohlášení stavby a kolaudační rozhodnutí
 • Smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy)
 • Nájemní smlouvy
 • Další případnou dokumentaci ke stavbě (energetický pas, dokumentace k rekonstrukcím, ...)

Pokud některé ze zmíněných dokumentů nebyly pro nemovitost zpracovány, odhadce posudek zpracuje bez nich.

Užitečné odkazy:

Ministerstvo spravedlnosti
Zákon o oceňování majetku
Zákon o dani dědické, dani darovací
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon o znalcích a tlumočnících

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace