Úvodní stránka   |   Kontakt   |   Česky   |   English

Znalecký posudek

Znalecký posudek je třeba nechat zpracovat:

- při převodu nemovitého majetku, tedy při jeho prodeji, darování a dědění

- při soudním sporu o nemovitost, při vyrovnání SJM (společného jmění manželů) a restitucích

- při exekuci, konkurzu a vyrovnání, při vypořádání pohledávek věřitelů

- při dražbě nemovitosti

- při vložení nemovitosti do majetku obchodní společnosti

Máte-li zájem o zpracování znaleckého posudku, jste zde správně

Server odhadonline.cz spolupracuje se soudními znalci z celé České republiky

Jsme proto schopni pro Vás zpracovat znalecký posudek na jakoukoliv nemovitost, který můžete použít při jednání s úřady České republiky, pro vlastní potřebu (určení obvyklé ceny) a v dalších situacích.

Stačí, abyste zažádal(a) o zpracování znaleckého posudku prostřednictvím tohoto formuláře...

Ceník


Cena za zpracování znaleckého posudku se odvíjí od typu nemovitosti a náročnosti vyhotovení.

Ceny podle charakteru nemovitosti:
byt - od 1 500 Kč s DPH
rodinný dům - od 3 500 Kč s DPH
pozemek - od 1 700 Kč s DPH
kancelář - od 2 000 Kč s DPH
garáž - od 1 900 Kč s DPH
bytový dům - od 7 000 Kč s DPH
rekreační objekt, chata - od 1 700 Kč s DPH
jiné - zcela dle domluvy s DPH

Znalec potřebuje k vyhotovení posudku tyto dokumenty:

List vlastnictví nemovitosti
Snímek katastrální mapy
Projektovou dokumentaci k nemovitosti
Nabývací titul nemovitosti
Stavební povolení, ohlášení stavby a kolaudační rozhodnutí
Smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy)
Nájemní smlouvy
Další případnou dokumentaci ke stavbě (energetický pas, dokumentace k rekonstrukcím, ...)

Pokud některé ze zmíněných dokumentů nebyly pro nemovitost zpracovány, znalec posudek zpracuje bez nich.
Užitečné odkazy:

Ministerstvo spravedlnosti
Zákon o oceňování majetku
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon o znalcích a tlumočnících